Strona główna

Podhalański Przedsiębiorca z POWERem!

granty na założenie własnej firmy dla osób w wieku 18-29 lat

Granty na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Podhalański Przedsiębiorca z POWERem” są niewątpliwie ułatwieniem dla osób młodych, które chcą i są gotowe na otwarcie własnej firmy.

Z naszym wsparciem już ponad 600 osób wystartowało z własną firmą!

Brzmi epicko 🙂

W ramach bezzwrotnej dotacji możesz uzyskać nawet 30k

Odbędzie się min 6 naborów, a pierwszy ruszy już w marcu 2021. Kolejne organizowane będą co kilka tygodni. Ostatni nabór planowany jest w połowie 2022 roku.

W ramach naborów przewidzianych jest 12 grup liczących do 15 osób.

KROK 1

Sprawdź, czy możesz wziąć udział w projekcie.

Jesteś osobą:

– w wieku 18-29 lat

– bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy,

– zamieszkujesz lub uczysz się na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego,

– utraciłaś/eś zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziłaś/eś własnej firmy?

 

możesz starać się o BEZZWROTNĄ dotację na własną firmę 🙂

KROK 2

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

Aby zgłosić się do udziału w projekcie musisz wypełnić Formularz Rekrutacyjny (należy opisać swój pomysł na biznes) i złożyć go w czasie trwania naboru w wybranym Punkcie Obsługi.

Jeśli pojawią się pytania zadzwoń/napisz/zgłoś się do Punktu Obsługi – pomożemy 🙂

Ocena formularza składa się z oceny formalnej oraz merytorycznej, a po jego pozytywnej weryfikacji zapraszamy Cię na spotkanie z doradcą zawodowym.

W każdym z naborów wyłaniamy max do 15 uczestników/czek projektu (decyduje  uzyskanie największej liczby punktów z oceny merytorycznej i oceny ze spotkania z doradcą zawodowym).

Gratulacje! Udało Ci się dostać Projektu!

KROK 3

Szkolenia -> Biznesplan -> Dotacja

Po zakwalifikowaniu do projektu zostajesz Uczestnikiem/czką Projektu i bierzesz udział w części szkoleniowej – ABC Przedsiębiorczości, dzięki której podniesiesz swoje kompetencje i zapewnisz sobie lepszy start w prowadzeniu firmy.

Będziesz bogatszy o wiedzę z otoczenia prawa, księgowości, przepisów podatkowych, reklamy i innych działań promocyjnych oraz źródeł finansowania działalności gospodarcze, uzyskasz informacje w jaki sposób zarejestrować działalność gospodarczą – nie zrobimy z Ciebie prawnika czy księgowej ale będziesz wiedzieć kiedy skorzystać z ich pomocy i jak z nimi rozmawiać 🙂 Dowiesz się jak napisać biznesplan i jak go realizować. A to jeszcze nie wszystko co mamy do zaoferowania na tym etapie 🙂 Warsztaty w zakresie negocjacji biznesowych, pozyskiwania i obsługi klientów, czy też radzenia sobie ze stresem i konfliktem pozwolą Ci nabrać pewności siebie.

Swój pomysł na biznes przekładasz na konkretne działania, warunki rynkowe, udoskonalasz koncepcję firmy, określasz wyniki finansowe – przychody i koszty, a w konsekwencji tworzysz biznesplan. W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą będzie służył Ci ekspert dotacyjny.

Następnie składasz biznesplan do oceny. Najwyżej  ocenione biznesplany przechodzą do kolejnego etapu.

W trakcie tego etapu możesz otrzymać zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium.

KROK 4

Zakładasz firmę!

Twój biznesplan został pozytywnie oceniony – gratulacje!

Zakładasz swoją firmę,  podpisujesz umowę o wsparcie finansowe, wnosisz zabezpieczenie (np. weksel z poręczeniem) i otrzymujesz bezzwrotną dotację w kwocie  23 050 zł.

KROK 5

Wsparcie finansowe pomostowe

W ramach projektu możesz ubiegać się również o wsparcie finansowe pomostowe na pokrycie koniecznych wydatków w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaka kwota? ⇒ max ok. 1300 zł (netto)

Na ile miesięcy? ⇒ do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

Jak jest wypłacana? ⇒ co miesiąc na konto

Na co?

⇒ składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
⇒ koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.),
⇒ wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.),
⇒ koszty wynajmu pomieszczeń,
⇒ koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej).

Wydatki te nie mogą się pokrywać z tymi, które zostały wykazane w biznesplanie.

KROK 6

Zakupy i prowadzenie firmy

Zakupy dokonujesz z najwyższym stopniem staranności i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który określiłaś/eś w biznesplanie.

A teraz WAŻNE- to nie popularny sklep meblowy na „I”, że wchodzisz po kubki, a wychodzisz z krzesłami. Nie, nie – lista zakupów została już przez Ciebie określona i musisz się jej trzymać – w razie wielkiego dramatu, możesz się do nas zgłosić i wspólnie wypracujemy sposób rozwiązania „krzesłowego” problemu. 

Pamiętaj!

Musisz prowadzić swoją firmę przez minimum 12 miesięcy, a w miesiącu po 1 urodzinach musisz nam przekazać dowód opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. W tym czasie nie możesz zamknąć, zlikwidować ani zawiesić swojej firmy. Nie możesz również całkowicie zmienić przedmiotu jej działalności – szczegóły przekażemy Ci na szkoleniach.

Trzymamy za Ciebie kciuki minimum do pierwszych urodzin Twojej firmy, albo i miesiąc dłużej, a najlepiej już na zawsze:)

Projekt zapewnia koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
W projekcie zachowujemy standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja.
Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.
W ramach działań z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami:
⇒ stworzono stronę projektową www dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ wszystkie informacje o projekcie oraz w trakcie realizacji projektu przekazywane są łatwym językiem
⇒ przygotowano alternatywne formy materiałów projektowych np. dokumenty w wersjach elektronicznych, z możliwością powiększonego druku

Skip to content