Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Організатори:

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych

Хочете розвинути свою компанію, навчаючи себе та своїх співробітників?

Я тут вперше, чи можу я подати заявку на ваучер?

Дізнайтеся більше в нашому короткому посібнику з проекту.

Хочу переглянути доступні тренінги

Послуги розвитку (включаючи навчання) доступні у загальнонаціональній Базі Розвиткових Послуг, яку веде Польське агентство з розвитку підприємництва.

Поточний набір

Інформацію про поточний набір можна отримати за телефоном -> вкладка Точки Обслуговування

Ваучер для Підгальського Підприємця

Bon dla podhalańskiego przedsiębiorcy

Фінансування, яке ви можете отримати в рамках проєкту, має допомогти вам прийняти рішення у проходженні навчання вами та/чи вашими співробітниками (якщо ваша компанія їх працевлаштовує).

Ви самі вирішуєте, яку тематику обрати з бази, що містить понад 30 000 послуг з навчання та розвитку, доступних тут:

Проект дозволяє співфінансувати до 80% чистих витрат на навчання, які ви можете використати на тренінги, консультації чи, наприклад, іспит.

Формальності зведені до мінімуму, а наш співробітник є у Вашому розпорядженні на кожному етапі.

 

Крок 1

Перевірте, чи можете ви взяти участь у проєкті та яку частину витрат можна покрити в рамках гранту.

Krok 1 - Sprawdź, czy możesz wziąć udział w projekcie

Ви власник компанії мікро, малого чи середнього бізнесу, яка має місцезнаходження/відділ, філію, делегацію чи іншу організаційну одиницю в Новотарському, Татрському чи Суському повітах?

Крім того, якщо:

  • послугою скористається працівник старший 50 років?
  • послугою скористається працівник із середньою чи нижчою освітою?
  • ви хочете скористатися послугою розвитку, яка призведе до отримання кваліфікації?
  • ви працюєте в Новому Таргу чи Закопаному?
  • ви керуєте підприємством, що розвивається, чи діяльністю з галузей, що розвиваються?
  • Ваша компанія отримала підтримку від Заходу 2.2 PO WER?

Крок 2

Як подати заявку на свою участь у проєкті?

Krok 2 - Jak zgłosić swój udział w projekcie?

Все можна зробити в режимі онлайн, тому сядьте зручно у своєму офісі та виконайте наведені нижче дії одну за одною:

  1. Зареєструйтеся в Базі Розвиткових Послуг (BUR)
  2. Зачекайте близько години – завдяки цьому більшість інформації в нашій системі буде імпортовано з BUR.
  3. Зареєструйтеся у нашій Системі.
  4. У час, коли відкрито набір, подайте заявку через Систему.

Якщо виникнуть проблеми або сумніви, ви завжди можете звернутися за допомогою. Ми можемо приїхати до вашої компанії та допомогти вам пройти етапи реєстрації та обговорити подачу заявки.

Крок 3

Підписання договору

Krok 3 - podpisanie umowy

Після підтвердження вашої заявки ми підготуємо договір, який можна підписати в нашому офісі або у Вашій компанії.

Там ви знайдете необхідну інформацію для оплати Вашої частки вартості послуги (ми називаємо це «власним внеском»).

Коли ви сплачуєте власний внесок, співробітник Центру обслуговування підприємців зареєструє у Базі розвиткових послуг Ваш унікальний номер (ми його називаємо «ID підтримки»). Відтепер Ви можете скористатися перевагами співфінансованого навчання.

БРАВО! МОЖЕТЕ ЗАПИСУВАТИСЯ НА РОЗВИТКОВУ ПОСЛУГУ

Крок 4

Участь у розвитковій послузі

Ви та/або ваші співробітники берете участь у навчанні.

ПІДПРИЄМЦЮ, ПАМ’ЯТАЙ!!!

Перед початком навчання ви та/або ваші співробітники повинні підписати Декларацію Учасника Проєкту, а після використання послуги (навчання, консультації, екзамену) заповнити оціночну анкету. Якщо ви цього не зробите, ми не зможемо співфінансувати послугу.

Крок 5

Розрахунок з тренінговою компанією

Після того, як Розвиткова послуга буде надана, а ви (та/або ваші співробітники) заповните анкети, ми можемо здійснити розрахунок з Постачальником Послуг. Цей етап проходить без Вашої участі.

Якщо до вибраної вами послуги було додано ПДВ – ви повинні сплатити його безпосередньо Постачальнику Послуг (найчастіше це навчальна/консалтингова компанія).

Pamiętaj, że wszelkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie znajdziesz w Regulaminie wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr Przedsiębiorstw w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania RPO WM na lata 2014-2020

Projekt zapewnia koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W projekcie zachowujemy standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja.

Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

W ramach działań z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami:
⇒ stworzono stronę projektową www dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ wszystkie informacje o projekcie oraz w trakcie realizacji projektu przekazywane są łatwym językiem
⇒ przygotowano alternatywne formy materiałów projektowych np. dokumenty w wersjach elektronicznych, z możliwością powiększonego druku.

Partnerzy projektu
Перейти до вмісту