Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania. Podzieliliśmy je na dwie sekcje. Jedna dotyczy zasad projektu a druga działania systemu. 

Na bieżąco będziemy je aktualizować. 

Projekt

E-learning jest inną formą świadczenia usług niż usługi zdalne. Usługi rozwojowe oznaczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) jako usługi zdalne nie są wykluczone z możliwości dofinansowania. Pamiętaj jednak by sprawdzić wszystkie warunki wskazane w karcie danej usługi. 

W ramach projektu nie ma  wykazu kodów PKD wykluczających w nim udział. W Regulaminie naszego Projektu znajduje się min. informacja do kogo jest kierowany projekt (§3) oraz jakie usługi są z niego wykluczone (§6). Dodatkowo należy pamiętać o wykluczeniach wynikających z pomocy de minimis. Są one wskazane  w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 i dotyczą określonych sektorów gospodarki (np. rolnictwa, rybołówstwa itd.) .

Przedsiębiorco pamiętaj!!!

⇒ To Ty decydujesz u kogo i jakie usługi rozwojowe chcesz realizować – możesz je wybrać z szerokiego wachlarza usług, które są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

⇒ Możesz więc realizować usługi rozwojowe u różnych Dostawców Usług, nie jesteś ograniczony do  jednej firmy.

⇒ Pod żadnym pozorem nie dziel się z firmami szkoleniowymi danymi logowania do systemu obsługi bonów, ani do Bazy Usług Rozwojowych!!!

⇒ Aplikowanie do projektu, korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych wydaje się dla Ciebie trudne – nasi pracownicy są gotowi, by pomóc Ci na każdym z tych etapów 🙂

–> Skontaktuj się z nami

Zgodnie z Regulaminem wsparcia na rozliczenie usługi rozwojowej masz 14 dni od dnia jej zakończenia. Wskazany termin w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu.

Przed upływem 14 dnia od zakończenia usługi rozwojowej możesz zwrócić się do nas z prośbą o wydłużenie ww terminu.

Jak to zrobić?

  • osobiście -> w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy
  • mailowo -> bpp@podhalanskiprzedsiebiorca.pl
  • telefonicznie -> 537 430 555

System obsługi bonów

Założenie konta w systemie obsługi bonów jest możliwe jedynie po wcześniejszym zarejestrowaniu w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl). Następnie musisz zmienić status swojego konta z indywidualnego (które zakłada się domyślnie na podstawie Twojego nr PESEL) na konto instytucjonalne (gdzie podasz NIP swojej firmy). Następnie w ciągu maksymalnie 2 godzin nasz system obsługi bonów zaimportuje z BUR Twoje dane. Dopiero po tym czasie, gdy wpiszesz w naszym systemie swój NIP (po kliknięciu opcji „Załóż konto” -> „Zarejestruj”) otrzymasz link aktywacyjny do rejestracji. 

Masz problem z założeniem konta? Pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować a my z chęcią pomożemy. Możesz również skorzystać ze specjalnie przygotowanego dokumentu:

Instrukcja zakładania konta w systemie obsługi projektu

Zapoznaj się z przygotowaną instrukcją przygotowania wniosku – unikniesz zaskoczenia po ogłoszeniu naboru a Twój wniosek ma szansę być bezbłędny 🙂

Instrukcja przygotowania wniosku

Interpretacje

Interpretacja § 7 ust 7 Regulaminu:

Ze względu na pojawiające się wątpliwości dotyczące sporządzania harmonogramu realizacji usługi rozwojowej w BUR informujemy, że:

  • za godzinę usługi szkoleniowej rozumie się usługę trwającą zarówno 45 minut jak i 60 minut (w zależności od programu i charakterystyki szkolenia – zapisy dot. przerw mają zastosowanie),
  • za godzinę usługi doradczej uważa się 60 minut realizacji usługi,
  • w przypadku usług jednorazowych powyższe regulacje nie mają zastosowania ze względu na fakt, iż usługi rozliczane są na podstawie rzeczywistej wartości.

Na FV składanej podczas rozliczenia konieczne jest wpisanie ceny jednostkowej za usługę rozwojową, a cena końcowa nie może być większa niż cena całkowita wskazana w karcie usługi. W związku z tym prosimy o zwrócenie uwagi przy ustalaniu ceny całkowitej, by cena jednostkowa była skończonym ułamkiem (nie wymagała zaokrągleń).

Sklepy ogólnospożywcze/supermarkety sprzedające produkty rybne jako niewielką część ich całkowitego obrotu (np. poniżej 1%), nie są uważane za działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

W związku z powyższym nie ma przeszkód, aby sklep ogólnospożywczy, którego niewielką część asortymentu stanowią  np. ryby wędzone, świeże czy w puszce, otrzymał pomoc de minimis w rozumieniu poniższego rozporządzenia:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. ze zm.).

Partnerzy projektu
Skip to content