Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Operatorzy:

Chcesz rozwinąć swoją firmę szkoląc siebie i pracowników?

Jestem tu pierwszy raz, czy mogę się starać o bon?

Dowiedz się więcej w naszym krótkim przewodniku po projekcie.

Chcę sprawdzić dostępne szkolenia

Usługi rozwojowe (min. szkolenia) dostępne są do wyboru z ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Aktualny nabór

Nabór 27 (rezerwowy) - startuje 21.03 o godz. 10 🙂

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy​

Bon dla podhalańskiego przedsiębiorcy

Dofinansowanie, które możesz uzyskać w ramach projektu, ma pomóc Ci w podjęciu decyzji o wzięciu udziału w szkoleniu zarówno przez Ciebie jak i Twoich pracowników (jeśli Twoja firma ich zatrudnia).
Sam decydujesz jaką tematykę wybrać z bazy ponad 30 000 szkoleń i usług rozwojowych dostępnych tutaj:
 

Projekt pozwala na dofinansowanie do 80% kosztów netto szkolenia, które możesz przeznaczyć na usługi szkoleniowe, doradcze, czy np. egzamin.
 
Formalności zostały ograniczone do minimum a na każdym etapie nasz pracownik jest do Twojej dyspozycji.

Krok 1

Sprawdź, czy możesz wziąć udział w projekcie i jaką część kosztów możesz pokryć w ramach dofinansowania.

Krok 1 - Sprawdź, czy możesz wziąć udział w projekcie

Jesteś właścicielem firmy z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, która posiada siedzibę/oddział, filię, delegaturę lub inną jednostkę organizacyjną na terenie powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego lub suskiego?

Dodatkowo, jeżeli:

  • w usłudze weźmie udział  pracownik, który ma powyżej 50 lat?
  • w usłudze weźmie udział  pracownik o wykształceniu średnim lub niższym?
  • chcesz skorzystać z usługi rozwojowej, która zakończy się uzyskaniem kwalifikacji?
  • prowadzisz działalność na terenie Nowego Targu lub Zakopanego?
  • prowadzisz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu lub z branż wysokiego wzrostu? 
  • Twoja firma uzyskała wsparcie z Działania 2.2 PO WER?

Krok 2

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

Krok 2 - Jak zgłosić swój udział w projekcie?

Wszystko możesz załatwić elektronicznie, usiądź więc wygodnie w swoim biurze i wykonaj kolejno poniższe czynności:

  1. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
  2. Poczekaj około godziny – dzięki temu większość informacji w naszym systemie zostanie zaimportowana z BUR.
  3. Zarejestruj się u nas w Systemie.
  4. W czasie trwania naboru złóż Wniosek poprzez System.

Jeśli pojawią się problemy bądź wątpliwości zawsze możesz zwrócić się z prośbą o pomoc. Możemy przyjechać do Twojej firmy i pomóc Ci przejść etapy rejestracji i omówić składanie Wniosku.

Krok 3

Podpisanie umowy

Krok 3 - podpisanie umowy

Po pozytywnej weryfikacji Twojego Wniosku przygotujemy umowę, którą możemy podpisać u nas w biurze lub u Ciebie w firmie.

Znajdziesz w niej niezbędne informacje do wpłaty Twojej części kosztu usługi (nazywamy ją „wkładem własnym”).

Kiedy wpłacisz wkład własny, pracownik Punku Obsługi Przedsiębiorcy zarejestruje w Bazie Usług Rozwojowych Twój unikalny numer (nazywamy go „ID wsparcia”). Od tego momentu możesz skorzystać ze szkoleń z dofinansowaniem.

BRAWO! MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ NA USŁUGĘ ROZWOJOWĄ

Krok 4

Udział w usłudze rozwojowej

Ty i/lub Twoi pracownicy bierzecie udział w szkoleniu.

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ!!!

Przed rozpoczęciem szkolenia Ty i/lub Twoi pracownicy musicie podpisać Oświadczenie Uczestnika Projektu, a po skorzystaniu z usługi (szkolenia, doradztwa, egzaminu) musicie wypełnić ankietę oceniającą. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli dofinansować usługi.

Krok 5

Rozliczenie z firmą szkoleniową

Po zakończeniu Usługi rozwojowej i uzupełnieniu przez Ciebie (i/lub Twoich pracowników) ankiet możemy dokonać rozliczenia z Dostawcą Usług. Ten etap odbywa się bez Twojego udziału.

Jeżeli do usługi, którą wybrałeś doliczony został podatek VAT – musisz go zapłacić bezpośrednio do Dostawcy Usług (najczęściej firmy szkoleniowej/doradczej).

Pamiętaj, że wszelkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie znajdziesz w Regulaminie wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr Przedsiębiorstw w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania RPO WM na lata 2014-2020

Projekt zapewnia koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W projekcie zachowujemy standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja.

Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

W ramach działań z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami:
⇒ stworzono stronę projektową www dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ wszystkie informacje o projekcie oraz w trakcie realizacji projektu przekazywane są łatwym językiem
⇒ przygotowano alternatywne formy materiałów projektowych np. dokumenty w wersjach elektronicznych, z możliwością powiększonego druku.

Partnerzy projektu
Skip to content