O projekcie

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

13 sierpnia br zakończył się ostatni nabór do projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II” jest niewątpliwie ułatwieniem dla osób, które chcą i są gotowe na otwarcie własnej firmy.

W poprzedniej edycji tego programu („Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą I”) ponad 230 osób założyło własną działalność gospodarczą.

W ramach bezzwrotnej dotacji możesz uzyskać nawet 27 000 zł.

Projekt przewiduje min 9 naborów. Pierwszy nabór ruszył w maju 2018 r.  Kolejne organizowane są co kilka tygodni. W każdym z naborów przewidziane jest zrekrutowanie po 15 uczestników/ek projektu. Ostatni nabór kandydatów/ek przewidziano w połowie 2019 roku.

KROK 1

Sprawdź czy możesz wziąć udział w projekcie.

Jeśli jesteś osobą niepracującą,  powyżej 30 roku życia zamieszkującą lub uczącą się na terenie powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego (a w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziłaś/eś działalności gospodarczej)  oraz zaliczasz do co najmniej jednej z grup:

– kobiety
– osoby z wykształceniem średnim lub niższym
– osoby powyżej 50 roku życia
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby z niepełnosprawnościami

spełniasz wymagane kryteria i możesz wziąć udział w naszym Projekcie.

KROK 2

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

Aby zgłosić się do udziału w projekcie musisz wypełnić Formularz Rekrutacyjny ( należy opisać swój pomysł na biznes) i złożyć go w czasie trwania rekrutacji w wybranym Punkcie Obsługi.

Jeśli pojawia się problemy bądź wątpliwości zawsze możesz się zwrócić z prośba o konsultacje do Punktu Obsługi.

Ocena formularza składa się z oceny formalnej oraz merytorycznej, a po jego pozytywnej weryfikacji odbywa się rozmowa z doradcą zawodowym.

W każdym z naborów wyłaniamy 15 uczestników/ek projektu (decyduje o tym uzyskanie największej ilość punktów z oceny merytorycznej i oceny ze spotkania z doradcą zawodowym).

Czas trwania tego etapu to około 3 tygodni.

BRAWO! UDAŁO CI SIĘ DOSTAĆ DO PROJEKTU!

KROK 3

Szkolenia, doradztwo, biznes plan i konkurs na dotację

Po zakwalifikowaniu do projektu stajesz się Uczestnikiem/czką Projektu i bierzesz udział w części szkoleniowej, podczas której uzyskasz m. in. informacje w jaki sposób zarejestrować działalność gospodarczą, zdobędziesz niezbędną wiedzę z otoczenia prawa, księgowości, przepisów podatkowych, reklamy i innych działań promocyjnych oraz źródeł finansowania działalności gospodarczej. Warsztaty w zakresie ICT,  motywacji i kreowania własnej wartości, negocjacji biznesowych, pozyskiwania klientów czy też z radzenia sobie ze stresem i konfliktem pozwolą Ci podnieść swoje kompetencje i zapewnią lepszy start w prowadzeniu własnego biznesu.

Po kilkudniowych szkoleniach indywidualnie omawiasz swój pomysł na biznes z doradcą biznesowym, przekładasz go na konkretne działania, warunki rynkowe, udoskonalasz koncepcję firmy, określasz wyniki finansowe – przychody i koszty, a w konsekwencji tworzysz biznes plan.

Następnie składasz biznesplan do oceny. Instytucja realizująca projekt wybiera określoną liczbę (13-15) najlepszych biznesplanów.

Etap szkoleń, doradztwa oraz pisania biznes planu trwa około 1 miesiąca.

KROK 4

Zakładamy firmę!

Twój biznes plan został pozytywnie oceniony – gratulacje! Otrzymujesz bezzwrotną dotację w kwocie  ok. 27 000 zł (do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia). Teraz zakładasz swoją firmę – jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną zawartą między uczestnikami/czkami projektu. Następnie podpisujesz umowę o wypłatę grantu i otrzymujesz dotację na wskazane konto bankowe.

Przy podpisywaniu umowy nie są wymagane poręczenia/ zabezpieczenia od osób trzecich (w przypadku osób posiadających małżeńską wspólność majątkową wymagane jest poręczenie współmałżonka).

Prowadzenie firmy

Ostatnim wymogiem, który musisz spełnić to prowadzenie swojej firmy przez minimum 18 miesięcy. W tym czasie nie możesz jej zamknąć ani zawiesić.

KROK 5

Zakupy i rozliczenie dotacji

Zakupy dokonujesz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który wspólnie z doradcą określiliście w biznesplanie. Pamiętaj, że możesz je realizować dopiero po podpisaniu umowy o wypłatę grantu. Czas na wydatkowanie to 3 miesiące od dnia podpisania umowy o wypłatę grantu. Po tym czasie masz 30 dni na rozliczenie grantu. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rzeczowe i kwotowe, wynikające np. z braku dostępności danego towaru lub zmieniających się cen rynkowych ) mogą być dokonywane po uprzednim zaakceptowaniu wniosku o dokonanie zmian.

KROK 6

Wsparcie w trakcie

Po otrzymaniu dofinansowania nie zostajesz bez wsparcia!  Przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności będziesz w stałym kontakcie (telefonicznym, mailowy bądź osobistym) z jednym z naszych doradców. Dzięki temu na bieżąco masz możliwość konsultowania zarówno potencjalnych problemów, jak i szukania możliwości rozwoju Twojej firmy. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zaoferować Ci szkolenia  min. z zakresu prawa, księgowości, marketingu, (e-)marketingu, (e-)handlu,  tworzenia regulaminów, wzorów umów, tworzenia stron www.

Na żadnym etapie nie pozostajesz sam. Projekt przewiduje wsparcie i doradztwo od momentu wejścia do projektu aż do pierwszych urodzin Twojej firmy 🙂