ZPP II – formularz sprawozdawczy z rozliczania grantu

Uprzejmie informujemy, iż formularz sprawozdawczy z rozliczania grantu jest dla Państwa dostępny w zakładce „Dokumenty” w odpowiednim numerze naboru.