XII nabór do projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II – WAŻNE

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że w związku z otrzymanym w dniu wczorajszym (02.09.2019 r.) pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, informującym o braku możliwości zrealizowania zwiększenia wartości projektu zmuszeni zostaliśmy do ograniczenia liczby uczestników w ramach XII naboru.

Chcąc uniknąć anulowania całego naboru podjęta została decyzja o uruchomieniu jednej grupy szkoleniowo-doradczej. Dzięki wygenerowanym oszczędnościom w budżecie projektu każdy z Punktów Obsługi otrzyma parytet 5 miejsc (łącznie 15 osób). Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane będzie w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Rabka w Rabce-Zdroju.

Planowany termin publikacji listy osób zakwalifikowanych do projektu to 9 września 2019 r.