XI nabór – aktualizacja informacji – liczba przyznanych grantów w ramach naboru

Szanowni Państwo,

zgodnie z założeniami projektu w ramach naboru przewiduje się wypłatę 13 grantów.

Ostateczna liczba przyznanych grantów będzie uzależniona od dostępności środków finansowych i może ulec zmianie.