X nabór – ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”

Szanowni Państwo,

ze względu na zidentyfikowanie oczywistej omyłki pisarskiej nie mającej wpływu na pozycję uczestnika na liście rankingowej publikujemy korektę tej listy:

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych (…) – X nabór

____________________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 5 pkt. 1 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II” poniżej prezentujemy listę rankingową:

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych (…) – X nabór