Wyniki oceny predyspozycji zawodowych – II nabór.


Uprzejmie informujemy o wynikach oceny predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – II nabór.

Lista rankingowa – II etap rekrutacji