Wyniki oceny merytorycznej – nabór V


Uprzejmie informujemy, że w terminie wskazanym w Regulaminie rekrutacji nie wniesiono odwołań od oceny merytorycznej. Wszyscy z Kandydatów zakwalifikowali się do etapu II rekrutacji – weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej prezentujemy listę z ostatecznymi wynikami.

Wyniki oceny merytorycznej – nabór V