WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ (LISTA WSTĘPNA) – NABÓR VI


Uprzejmie informujemy, że zakończył się etap oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do VI naboru. Poniżej publikujemy wstępną listę wyników oceny merytorycznej, lista ostateczna zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Wyniki oceny merytorycznej (lista wstępna) – nabór VI