Wyniki oceny merytorycznej – I nabór


Uprzejmie informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach I naboru. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Lista rankingowa I nabór