Wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych – VI nabór, lista ostateczna.


Uprzejmie informujemy, że w terminie przewidzianym na zgłoszenie odwołań od oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do VI naboru nie wpłynęły żadne odwołania. Poniżej publikujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Wyniki oceny merytorycznej  – nabór VI