Wyniki II naboru kandydatów do projektu.


Uprzejmie informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach II naboru wniosków do projektu. Poniżej prezentujemy listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista rankingowa – II nabór