Rodzaje wsparcia

Rodzaje wsparcia

1. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Szkolenia w wymiarze 48 godzin przygotowujące do rozpoczęcia działalności z zakresu:

 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
 • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 • reklama i inne działania promocyjne,
 • źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • sporządzenie biznesplanu (BP) i jego realizacja,
 • eko-firma,
 • wykorzystanie ICT w prowadzeniu DG.

16 godzin warsztatów praktycznych w zakresie:

 • sporządzenie BP i jego realizacja,
 • motywacja i kreowanie własnej wartości,
 • negocjacje biznesowe,
 • pozyskanie i obsługa klienta,
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem,
 • asertywność.

 

2. Doradztwo indywidualne

20 godzin doradztwa indywidualnego dla każdego z uczestników w zakresie przygotowania biznes planu planowanej działalności.

 

3. Grant na rozpoczęcie działalności gospodarczej

13 osób w ramach każdego naboru w danym powiecie otrzyma grant na rozpoczęcie działalności gospodarczej – maks. 23 000 zł.

 

4. Szkolenia po założeniu działalności gospodarczej (na podstawie zdiagnozowanych potrzeb)

16 godzin szkoleń z zakresu:

 • podniesienia kompetencji z zakresu ICT (podstawy tworzenia stron internetowych, e-marketing, e-handel, itp.…),
 • warsztaty z zakresu podstaw prawa gospodarczego oraz konsumenckiego (podstawowe umowy w obrocie gospodarczym, klauzule zakazane, gwarancja, rękojmia, zabezpieczanie transakcji gospodarczych, w tym weksel, windykowanie należności, itp.…),
 • ochrona środowiska (wykorzystywanie czystych technologii, odnawialne źródła energie, finansowanie OZE, podstawowe przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, itp.…).

 

5. Doradztwo po założeniu działalności gospodarczej (na podstawie zdiagnozowanych potrzeb)

Doradztwo w wymiarze 20 godzin na UP, z obszaru: rachunkowość, księgowość, marketing, racjonalne planowanie i wykorzystanie środków pomocowych, podstawy prawa gospodarczego, e-marketing, e-handel, tworzenie stron www, prowadzenie e-firmy, i inne.