Przedłużenie I naboru formularzy rekrutacyjnych!


Informujemy o przedłużeniu I naboru formularzy rekrutacyjnych do 30 września 2016 roku.

Wydłużenie terminu naboru następuje na podstawie par. 4 ust. 2 Regulaminu Rekrutacji.

Zapraszamy do kontaktu z Punktami Obsługi.