Ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – VI nabór


Poniżej prezentujemy ostateczną listę oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach VI naboru. Z osobami, którym przyznany został grant skontaktujemy się w pierwszych dniach stycznia w celu podpisania umów o przekazanie grantu.

Lista rankingowa – VI nabór