Ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – III NABÓR


Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – III NABÓR

Lista ostateczna – III nabór