Ostateczne wyniki oceny biznesplanów – II nabór


Uprzejmie informujemy, że zakończył się okres składania odwołań od oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób, którym zostało przyznane wsparcie.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia terminu podpisania umowy powiedzenia grantu.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy Uczestnicy, których biznesplany zostały ocenione pozytywnie i aplikowali o wsparcie pomostowe zostali do niego zakwalifikowani.

Ostateczne wyniki oceny biznesplanów – II edycja