NABÓR BIZNESPLANÓW – DOT. UCZESTNIKÓW PROJEKTU W RAMACH VII NABORU


Dotyczy Uczestników Projektu – VII nabór

Informujemy, że w dniach od 8 do 12 stycznia w Punktach Obsługi prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestników Projektu wyłonionych w ramach VII rundy projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą. Niezbędne dokumenty można pobrać w dziale Dokumenty do pobrania.