Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin – wersja obowiązująca od 01.06.2022 r. 

Wykaz zmian do regulaminu (wersja obowiązująca od 01.06.2022 r.

Zał. 1 do Regulaminu – Umowa wsparcia (wzór) (wersja obowiązująca od 01.06.2022 r.)

Zał. 2 do Regulaminu – Wykaz branż i sektorów wysokiego wzrostu w Małopolsce

Zał. 3 do Regulaminu – Zasady kontroli w Projekcie (wersja obowiązująca od 31.01.2022 r.)

Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał. 5 do Regulaminu – Zakres danych powierzonych do przetwarzania

Zał. 6 do Regulaminu – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja obowiązująca od 01.06.2022 r.)

Zał. 1 do Umowy – Formularz zgłoszeniowy (wzór Wniosku o Umowę – wersja obowiązująca od 31.01.2022 r.)

Zał. 2a do Umowy – Formularz informacji (pomoc de minimis)

Zał. 2b do Umowy – Formularz informacji (pomoc inna niż de minimis)

Zał. 3 do Umowy – Oświadczenie Przedsiębiorcy o pomocy de minimis

Zał. 4 do Umowy – Pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy

Zakres danych osobowych do przetwarzania w ramach projektu

Oświadczenie o obecności

Instrukcja akceptacji regulaminu

Wniosek i oświadczenie dot. akceptacji daty obowiązywania Regulaminu (wersja obowiązująca od 31.01.2022 r.)

Archiwum:

Regulamin – wersja obowiązująca do 31.05.2022 r.

Wykaz zmian do regulaminu (wersja obowiązująca do 31.05.2022 r.

Zał. 1 do Regulaminu – Umowa wsparcia (wzór) (wersja obowiązująca do 31.05.2022 r.)

Zał. 6 do Regulaminu – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja obowiązująca do 31.05.2022 r.)

Regulamin – wersja obowiązująca do 30.01.2022 r.

Wykaz zmian do regulaminu (wersja obowiązująca do 30.01.2022 r.)

Zał. 1 do Regulaminu – Umowa wsparcia (wzór) (wersja obowiązująca do 30.01.2022 r.)

Zał. 3 do Regulaminu – Zasady kontroli w Projekcie (wersja obowiązująca do 30.01.2022 r.)

Zał. 6 do Regulaminu – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja obowiązująca do 30.01.2022 r.)

Zał. 1 do Umowy – Formularz zgłoszeniowy (wzór Wniosku o Umowę – wersja obowiązująca do 30.01.2022 r.)

Wniosek i oświadczenie dot. akceptacji daty obowiązywania Regulaminu (wersja obowiązująca do 30.01.2022 r.)

Regulamin – wersja obowiązująca do 08.08.2021 r.

Wykaz zmian do regulaminu (wersja obowiązująca do 08.08.2021 r.)

Zał. 3 do Regulaminu – Zasady kontroli w Projekcie (wersja obowiązująca do 08.08.2021 r.)

Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie Uczestnika Projektu – wersja obowiązująca do 31.03.2021r

Regulamin – wersja obowiązująca do 14.03.2021 r.

Wykaz zmian do regulaminu (wersja obowiązująca do 14.03.2021 r.)

Zał. 1 do Regulaminu – Umowa wsparcia (wzór) (wersja obowiązująca do 14.03.2021 r.)

Regulamin – wersja obowiązująca do 26.01.2021 r.

Zał. 1 do Regulaminu – Umowa wsparcia (wzór) (wersja obowiązująca do 26.01.2021 r.)

Zał. 3 do Regulaminu – Zasady kontroli w Projekcie (wersja obowiązująca do 26.01.2021 r.)

Regulamin – wersja obowiązująca do 13.09.2020 r.

Zał. 1 do Regulaminu – Umowa wsparcia (wzór) (wersja obowiązująca do 13.09.2020 r.)

Regulamin – wersja obowiązująca do 25.06.2020 r.

Zał. 1 do Regulaminu – Umowa wsparcia (wzór) – wersja obowiązująca do 25.06.2020 r.

Krok 4 - Udział w usłudze rozwojowej
Partnerzy projektu
Skip to content