Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Aktualizacja regulaminu BUR

Aktualizacja regulaminu BUR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia obowiązuje nowy Regulamin BUR. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie zgłoszeń otrzymanych od osób i firm korzystających ze szkoleń  i oferujących swoje usługi  w  Bazie Usług Rozwojowych. Ich celem jest dostosowanie zapisów  Regulaminu do nowych funkcjonalności systemu. Wprowadzone zmiany mają głównie  charakter  porządkujący i  upraszczający.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie:

  1. 7 ust. 11 – zmiana porządkująca, doprecyzowująca informacje dotyczące prezentacji usług publikowanych przez Dostawców Usług w systemie.
  2. 7 ust 16 – zmiana porządkująca, dotycząca zmiany formy zapisu możliwości dokonywania zmian w kartach usług przez Dostawców Usług.
  3. 7 ust. 18 – doprecyzowano sytuacje związane ze zmianami statusu usług przez Dostawców po ich zakończeniu.
  4. 8 ust. 4 – zmiana porządkująca zapis z funkcjonalnościami systemu w zakresie dokonywania oceny usług przez Dostawców.
  5. 2 – w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę otrzymywanych zgłoszeń od użytkowników, po ust. 4 dodano ustęp 5 – precyzujący brak możliwości korzystania przez  Użytkownika z kont innych Użytkowników.
  6. 10 ust. 4 – podobnie jak w par. 8 doprecyzowano sposób dokonywania oceny usług przez Użytkowników.
  7. 11 – w związku z otrzymanymi informacjami od Użytkowników – w porozumieniu z IODO zmieniono brzmienie w ust. 13, 14, 15,22, usunięto 25,27 i 28 i dodano ust. 7

W związku z wprowadzeniem zmian w Regulaminie, doprecyzowano także  zapisy  załącznika  nr 4 , który dotyczy zasad  funkcjonowania Dostawców Usług w BUR.

 

Wszystkie aktualne dokumenty regulujące funkcjonowanie BUR  znajdują się w serwisie usług rozwojowych pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zapisami.

Skip to content