Monthly Archives: Wrzesień 2019

X nabór – ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”

Szanowni Państwo,

ze względu na zidentyfikowanie oczywistej omyłki pisarskiej nie mającej wpływu na pozycję uczestnika na liście rankingowej publikujemy korektę tej listy:

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych (…) – X nabór

____________________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 5 pkt. 1 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II” poniżej prezentujemy listę rankingową:

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych (…) – X nabór

XII nabór do projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II – ocena predyspozycji Kandydatów/ek

06.09.2019 r. – aktualizacja

Informujemy, że ze względu na fakt, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęły odwołania od wyników Oceny Predyspozycji Kandydatów/ek do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej poniżej prezentujemy ostateczną listę wyników:

________________________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zakończył się etap Oceny Predyspozycji Kandydatów/ek do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Poniżej prezentujemy listę wyników:

Na Państwa skrzynki mailowe, wskazane w formularzu rekrutacyjnym, zostanie w dniu dzisiejszym wysłana wiadomość zawierająca uzasadnienie oceny. Ostateczna informacja dotycząca wyników rekrutacji do projektu zostanie przekazana do Państwa drogą mailową oraz umieszczona na stronie www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl w dniu 09.09.2019 r.

XII nabór do projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II – WAŻNE

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że w związku z otrzymanym w dniu wczorajszym (02.09.2019 r.) pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, informującym o braku możliwości zrealizowania zwiększenia wartości projektu zmuszeni zostaliśmy do ograniczenia liczby uczestników w ramach XII naboru.

Chcąc uniknąć anulowania całego naboru podjęta została decyzja o uruchomieniu jednej grupy szkoleniowo-doradczej. Dzięki wygenerowanym oszczędnościom w budżecie projektu każdy z Punktów Obsługi otrzyma parytet 5 miejsc (łącznie 15 osób). Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane będzie w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Rabka w Rabce-Zdroju.

Planowany termin publikacji listy osób zakwalifikowanych do projektu to 9 września 2019 r.