O projekcie

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

Zgłoś się do Nas! Do 15 lipca trwa jedenasty nabór do projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”.
Zapraszamy do umówienia się na bezpłatne konsultacje.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II” jest niewątpliwie ułatwieniem dla osób, które chcą i są gotowe na otwarcie własnej firmy.

W poprzedniej edycji tego programu („Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą I”) ponad 230 osób założyło własną działalność gospodarczą.

W ramach bezzwrotnej dotacji możesz uzyskać nawet 27 000 zł.

Projekt przewiduje min 9 naborów. Pierwszy nabór ruszył w maju 2018 r.  Kolejne organizowane są co kilka tygodni. W każdym z naborów przewidziane jest zrekrutowanie po 15 uczestników/ek projektu. Ostatni nabór kandydatów/ek przewidziano w połowie 2019 roku.

KROK 1

Sprawdź czy możesz wziąć udział w projekcie.

Jeśli jesteś osobą niepracującą,  powyżej 30 roku życia zamieszkującą lub uczącą się na terenie powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego (a w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziłaś/eś działalności gospodarczej)  oraz zaliczasz do co najmniej jednej z grup:

– kobiety
– osoby z wykształceniem średnim lub niższym
– osoby powyżej 50 roku życia
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby z niepełnosprawnościami

spełniasz wymagane kryteria i możesz wziąć udział w naszym Projekcie.

KROK 2

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

Aby zgłosić się do udziału w projekcie musisz wypełnić Formularz Rekrutacyjny ( należy opisać swój pomysł na biznes) i złożyć go w czasie trwania rekrutacji w wybranym Punkcie Obsługi.

Jeśli pojawia się problemy bądź wątpliwości zawsze możesz się zwrócić z prośba o konsultacje do Punktu Obsługi.

Ocena formularza składa się z oceny formalnej oraz merytorycznej, a po jego pozytywnej weryfikacji odbywa się rozmowa z doradcą zawodowym.

W każdym z naborów wyłaniamy 15 uczestników/ek projektu (decyduje o tym uzyskanie największej ilość punktów z oceny merytorycznej i oceny ze spotkania z doradcą zawodowym).

Czas trwania tego etapu to około 3 tygodni.

BRAWO! UDAŁO CI SIĘ DOSTAĆ DO PROJEKTU!

KROK 3

Szkolenia, doradztwo, biznes plan i konkurs na dotację

Po zakwalifikowaniu do projektu stajesz się Uczestnikiem/czką Projektu i bierzesz udział w części szkoleniowej, podczas której uzyskasz m. in. informacje w jaki sposób zarejestrować działalność gospodarczą, zdobędziesz niezbędną wiedzę z otoczenia prawa, księgowości, przepisów podatkowych, reklamy i innych działań promocyjnych oraz źródeł finansowania działalności gospodarczej. Warsztaty w zakresie ICT,  motywacji i kreowania własnej wartości, negocjacji biznesowych, pozyskiwania klientów czy też z radzenia sobie ze stresem i konfliktem pozwolą Ci podnieść swoje kompetencje i zapewnią lepszy start w prowadzeniu własnego biznesu.

Po kilkudniowych szkoleniach indywidualnie omawiasz swój pomysł na biznes z doradcą biznesowym, przekładasz go na konkretne działania, warunki rynkowe, udoskonalasz koncepcję firmy, określasz wyniki finansowe – przychody i koszty, a w konsekwencji tworzysz biznes plan.

Następnie składasz biznesplan do oceny. Instytucja realizująca projekt wybiera określoną liczbę (13-15) najlepszych biznesplanów.

Etap szkoleń, doradztwa oraz pisania biznes planu trwa około 1 miesiąca.

KROK 4

Zakładamy firmę!

Twój biznes plan został pozytywnie oceniony – gratulacje! Otrzymujesz bezzwrotną dotację w kwocie  ok. 27 000 zł (do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia). Teraz zakładasz swoją firmę – jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną zawartą między uczestnikami/czkami projektu. Następnie podpisujesz umowę o wypłatę grantu i otrzymujesz dotację na wskazane konto bankowe.

Przy podpisywaniu umowy nie są wymagane poręczenia/ zabezpieczenia od osób trzecich (w przypadku osób posiadających małżeńską wspólność majątkową wymagane jest poręczenie współmałżonka).

Prowadzenie firmy

Ostatnim wymogiem, który musisz spełnić to prowadzenie swojej firmy przez minimum 18 miesięcy. W tym czasie nie możesz jej zamknąć ani zawiesić.

KROK 5

Zakupy i rozliczenie dotacji

Zakupy dokonujesz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który wspólnie z doradcą określiliście w biznesplanie. Pamiętaj, że możesz je realizować dopiero po podpisaniu umowy o wypłatę grantu. Czas na wydatkowanie to 3 miesiące od dnia podpisania umowy o wypłatę grantu. Po tym czasie masz 30 dni na rozliczenie grantu. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rzeczowe i kwotowe, wynikające np. z braku dostępności danego towaru lub zmieniających się cen rynkowych ) mogą być dokonywane po uprzednim zaakceptowaniu wniosku o dokonanie zmian.

KROK 6

Wsparcie w trakcie

Po otrzymaniu dofinansowania nie zostajesz bez wsparcia!  Przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności będziesz w stałym kontakcie (telefonicznym, mailowy bądź osobistym) z jednym z naszych doradców. Dzięki temu na bieżąco masz możliwość konsultowania zarówno potencjalnych problemów, jak i szukania możliwości rozwoju Twojej firmy. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zaoferować Ci szkolenia  min. z zakresu prawa, księgowości, marketingu, (e-)marketingu, (e-)handlu,  tworzenia regulaminów, wzorów umów, tworzenia stron www.

Na żadnym etapie nie pozostajesz sam. Projekt przewiduje wsparcie i doradztwo od momentu wejścia do projektu aż do pierwszych urodzin Twojej firmy 🙂